Cara turun-nya wahyu Illahi

Oleh :Ust. Rahmat Afandi, STHI

Maashirol Muslimin wal muslimat rohimakumullah

Ust. Rahmat Afandi, STHI

AlQur’an secara tegas hanya menyebutkan tiga cara manusia memperoleh informasi dariAllah , sesuai firman Allah :

Tidakseorangmanusia pun yang Allah berkata kata kepadanya ( memberikanInformasi) kecuali dengan perantara wahyu ,atau di belakang tabir ( mendengar kalam ilahi ,tetapi tidak melihatnya ) ,atau dengan mengutu sutusan ( Malaikat ) lalu diwahyukan kepadanya apa yang Dia ( Allah ) kehendaki. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha kuasa (QS AS-Syura (42):51 ).

Baca lebih lanjut