Pembukaan Tahfidzul Qur’an di Pondok Modern Azkiya

Sebagai Pelaksanaan dari Visi dan Misi Pondok Modern Azkiya sebagai wahana mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk mendalami kandungan Alqur’an secara kaffah. Maka pada tanggal 14 April 2013, bertepatan dengan Jumadil Al-Thani 1434 H telah dibuka secara resmi Tahfidzul Qur’an di Pondok Modern Azkiya Pondok 2 Madinah Almunawaroh.Pondok ini berada kira-kira 1 km dari pondok 1 Mekkah Almukarromah atau Pondok Modern Azkiya 1 Pusat Cigintung.

IMG_0984

Sasaran dari Tahfid ini adalah anak dari usia 7 tahun keatas atau bagi siapa saja yang ingin menjadi penghafal alqur’an tidak dibatasi dengan usia.

Didalam pendidikan tahfid ini akan dibimbing oleh guru-guru berpengalaman di dalam pendidikan tahsin dan tahfid agar alquran hidup didalam sanubari dan menjaga alqu’ran sepanjang hayat. Didalam Pondok Tahfid ini bukan hanya menghafal alquran akan tetapi  dibimbing pelajaran Nahwu dan Shorof untuk  untuk pelajaran bahasa Arab, Mufrodat, muhadoroh (pidato), pelajaran bahasa Inggris, Pramuka dan olah raga rutin.

Bagi anak yang masih duduk di bangku sekolah SD, SMP dan SMA umum maka akan Baca lebih lanjut

Cara turun-nya wahyu Illahi

Oleh :Ust. Rahmat Afandi, STHI

Maashirol Muslimin wal muslimat rohimakumullah

Ust. Rahmat Afandi, STHI

AlQur’an secara tegas hanya menyebutkan tiga cara manusia memperoleh informasi dariAllah , sesuai firman Allah :

Tidakseorangmanusia pun yang Allah berkata kata kepadanya ( memberikanInformasi) kecuali dengan perantara wahyu ,atau di belakang tabir ( mendengar kalam ilahi ,tetapi tidak melihatnya ) ,atau dengan mengutu sutusan ( Malaikat ) lalu diwahyukan kepadanya apa yang Dia ( Allah ) kehendaki. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha kuasa (QS AS-Syura (42):51 ).

Baca lebih lanjut