Percakapan Bahasa Arab (1)

Bagian 1

ATTARUF : PERKENALAN
Alhiwaaru: dialog

Rahmat :    Assalamualaikum yaa munir
Assalamualaikum wahai munir

Munir : waalaikum salam yaa rahmat
Waalaikum salam wahai rahmat

Ket : yaa adalah harfu nida atau kata yang digunakan untuk memanggil / menyeru  misalnya : yaa ayyuhal mu’ minun : wahai orang orang yang beriman

Rahmat : kaifa haaluka ? Bagaimana kabarmu

Munir : alhamdulillah inni bikhoir

Segala puji bagi Allah saya baik baik saja
Keterangan : haaluka dalam kalimat diatas ‘ka’ menunjukan kata ganti untuk orang kedua kamu ‘ka’ dalam bahasa arab kata ganti ada dua jenis ‘ka’ adalah kata ganti orang kedua bagi laki laki yang disebut dengan ( mudzakkar ) sedangkan untuk perempuan adalah (muannats) menggunakan ‘ki’
Sebagai kata gantinya jadi : kaifa haaluki

Rahmat : aina taskunul aana
Dimana kamu tinggal sekarang

Munir :  ana askunul aana fii bandung
Saya sekarang tinggal di bandung

Ket: taskunu adalah fi’l mudore atau kata kerja sekarang atau yang akan datang dalam bahasa inggris kita kenal dengan simple present tense dan future tense sedangkan kata lampau dari kata kerja tersebut adalah ‘sakana ‘ jadi sakana- yaskunu

Penulis : Rahmat Afandi, STHI (alumni Pondok Modern Gontor )

Sampai ketemu bagian 2