Cara turun-nya wahyu Illahi

Oleh :Ust. Rahmat Afandi, STHI

Maashirol Muslimin wal muslimat rohimakumullah

Ust. Rahmat Afandi, STHI

AlQur’an secara tegas hanya menyebutkan tiga cara manusia memperoleh informasi dariAllah , sesuai firman Allah :

Tidakseorangmanusia pun yang Allah berkata kata kepadanya ( memberikanInformasi) kecuali dengan perantara wahyu ,atau di belakang tabir ( mendengar kalam ilahi ,tetapi tidak melihatnya ) ,atau dengan mengutu sutusan ( Malaikat ) lalu diwahyukan kepadanya apa yang Dia ( Allah ) kehendaki. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha kuasa (QS AS-Syura (42):51 ).

Baca lebih lanjut

Percakapan Bahasa Arab (3)

Di kamar Mandi  ( fii-l-hammami )

Al hiwaaru : Dialog

Oleh Ust. Rahmat Affandi, STHI

Ust. Rahmat Afandi, STHI

Rahmat :             maadza ta’malu?

kamu sedang apa

Munir      :           Ana unadzifu wajhii bilmaa-I

Saya sedang membersihkan wajah saya dengan air.

Ket            :      madza : adalah kata Tanya yang berarti ” apakah” ,

Ta’malu :adalah kata kerja yang berarti melakukan :

Baca lebih lanjut

Pesantren berbasis Keterampilan

photo (16)

Para santri tekun mempraktekan pelajaran elektro

Sebagai perwujudan dari komitmen pesantren berbasis keterampilan, maka Pondok Modern Azkiya disesuaikan dengan keadaan sarana yang ada telah membuka muatan pelajaran yang dikemas dalam ekstrakurikuler adalah pendidikan elektro dan komputer dan kepramukaan untuk menumbuhkan kepemimpinan dan kemandirian. Kemudian pada tahap berikutnya akan dikembangkan juga keterampilan perbengkelan, pengembangan perikanan (ikan lele), peternakan (pengembangan budidaya sapi lokal).

Baca lebih lanjut